Sunday, April 19, 2009

[Yasmin_announcements] OPEN CALL Tramuntana09 (Cadaques - Girona)

CONVOCATORIA OBERTA - Dues últimes setmanes
Si us plau reenvieu.

TRAMUNTANA09 convida artistes i video-creados a trametre les seves propostes
per a participar en aquesta tercera edició, que tindrà lloc a diferents
localitzacions de Cadaqués (Girona) durant els dies 16, 17 i 18 de juliol.

Després de la passada edició, inspirada en els Quatres elements,
TRAMUNTANA09 se centra en l'eix temàtic "Magnetismes", sota un criteri obert
de lliure interpretació artística del concept.

La convocatòria està oberta per a:
::::Instal·lacions audiovisuals i multimèdia
::::Actuacions audiovisuals en directe
::::Videos (dues seccions: videos experimentals // videos temàtics
"Magnestismes")

La convocatòria està disponible a www.virb.com/tramuntana09
Si us plau completeu-la i envieu-la segons s'indica per a cada cas.
La data límit és el 30 d'abril.

Per a qualsevol pregunta podeu escriuren's a tramuntana09@gmail.com

Gràcies.
-----------
CONVOCATORIA ABIERTA - Dos últimas semanas
Por favor reenviar.

TRAMUNTANA09 invita a artistas y video creadores a remitir sus propuestas
para participar en esta tercera edición, que tendrá lugar en diferentes
localizaciones de Cadaqués (Girona) durante los días 16, 17 y 18 de julio.

Tras la pasada edición, inspirada en los cuatro elementos, TRAMUNTANA09 se
centra en el eje temático "Magnetismos", bajo un criterio abierto de libre
interpretación artística del concepto.

La convocatoria está abierta para:
::::Instalaciones audiovisuales y multimedia
::::Actuaciones audiovisuales en directo
::::Videos (dos secciones: videos experimentales // videos temáticos
"Magnetismos")

La convocatoria está disponible en www.virb.com/tramuntana09
Por favor completarla y enviarla según se indica para cada caso.
La fecha límite es el 30 de abril.

Para cualquier pregunta podéis escribir a tramuntana09@gmail.com

Gracias.
-----------

OPEN CALL FOR ENTRIES - Last 2 weeks
Please resend if interested.

TRAMUNTANA09 is now calling for proposals. TRAMUNTANA09 invites artists and
video creators to send applications to participate in this third edition,
which will take place in different spaces at Cadaques (Girona - Spain) in
July 2009 (16th, 17th and 18th).

After last year "Four elements" inspired edition, TRAMUNTANA09 focuses on
"Magnetisms" and all upcoming artistic interpretations of the concept.

The call is open for:
:::Audiovisual and Multimedia installations
:::Audiovisual live performances
:::Videos (two sections: experimental videos // "Magnetisms" subject videos)

Download the application form at: www.virb.com/tramuntana09
Please fulfil with the information requested and send applications as
indicated in each case.
Dateline is 30th April 2009.

For any questions you can mail us at: tramuntana09_at_gmail.com

Thanks.
_______________________________________________
Yasmin_announcements mailing list
Yasmin_announcements@estia.media.uoa.gr
http://estia.media.uoa.gr/mailman/listinfo/yasmin_announcements

Yasmin URL: http://www.media.uoa.gr/yasmin

HOW TO SUBSCRIBE: click on the link to the list you wish to subscribe to. In the page that will appear ("info page"), enter e-mail address, name, and password in the fields found further down the page.

HOW TO UNSUBSCRIBE: on the info page, scroll all the way down and enter your e-mail address in the last field. Enter password if asked. Click on the unsubscribe button on the page that will appear ("options page").

HOW TO ENABLE / DISABLE DIGEST MODE: in the options page, find the "Set Digest Mode" option and set it to either on or off.