Monday, March 30, 2009

[Yasmin_announcements] [ l'ull cec ] contrueix el teu propi sintetitzador / construye tu propio sintetizador / synth DIY workshop

[ reenvieu a discreció | reenviad a discreción | forward at own discretion ]

hola a tot(e)s,

a continuació us informem sobre el proper taller que hem organitzat.

a continuación os informamos sobre el próximo taller que hemos
organitzado.

below you will find information about a coming workshop we have
organized.

---------------------------------------------

........................ CONSTRUEIX EL TEU PROPI SINTETITZADOR
........................ CONSTRUYE TU PROPIO UN SINTETIZADOR
........................ BUILD YOUR OWN SYNTH

taller / workshop
a càrrec de / a cargo de / by tom bugs [http://bugbrand.co.uk ]

dissabte / sábado / saturday, 18.04.2009, 12:00 - 21:00 hrs.

hangar. passatge del marquès de santa isabel, 40
metro poble nou

preu / precio / price: 50 €

inscripcions / inscripciones / sign up: [ info@lullcec.org ]

+info: [ http://lullcec.org ]

---------------------------------------

Construeix el teu propi sintetitzador amb Tom Bugs

L'objectiu d'aquest taller és introduir als participants a conceptes
bàsics de la electrònica. No és necessari tenir experiència prèvia en
aquesta disciplina.

Els participants construiran un petit sintetitzador amb tres
oscil·ladors, una mescladora, un comparador, controls de saturació i
to, miniamplificador, 13 punts de contacte corporal i sortida de jack
per a connectar-lo a taules de mescles o amplificadors externs. També
conté un control per la reducció de corrent, modificació habitual en
la pràctica del circuit-bending, ja que acostuma a provocar resultats
inesperats en el circuit.

El preu de la matrícula inclou tots els components electrònics
necessaris perquè cada participant pugui construir un sintetitzador
que es podran emportar a casa un cop finalitzat el taller.

Estructura:

- Conceptes bàsics de l'electrònica
- Eines necessàries
- Com soldar
- Els components electrònics del circuit
- Construcció guiada del circuit
- Comprensió del funcionament del circuit
- Discussió i espai per experimentar i modificar el resultat amb l'instructor

organitza: l'ull cec
amb el suport de: hangar
col·labora: new interfaces for performance [ http://newinterfaces.net ]

---------------------------------------

El objectivo de este taller es introducir a los participantes a
conceptos básicos de la electrónica. No es necesario tener experiencia
previa en esta disciplina.

Los asistentes construirán un pequeño sintetizador
con tres osciladores, una mezcladora, un comparador, controles de
saturación y tono, miniamplificador, 13 puntos de contacto corporal y
salida de jack para conectarlo a mesas de mezcla o amplificadores
externos. El diseño del kit también incluye un control para la
reducción de corriente, modificación habitual en la práctica del
circuit-bending ya que acostumbra a provocar resultados inesperados en
circuito.

El precio de la matrícula incluye todos los componentes electrónicos
necesarios para que cada asistente pueda construir un sintetizador que
se podrá llevar a casa una vez finalizado el taller.

Estructura:

- Conceptos básicos de la electrónica
- Herramientas necesarias
- Cómo soldar
- Los componentes electrónicos del circuito
- Construcción guiada del circuito
- Comprensión del funcionamiento del circuito
- Discusión y espacio para experimentar y modificar el resultado con
el instructor

Tom Bugs [ http://www.bugbrand.co.uk ]

Después de haberse iniciado en el mundo de la electrónica a través de
la práctica del circuit-bending (modificación de circuitos de bajo
voltaje) y también construyendo pedales de efectos, en los últimos
años Tom Bugs ha creado una serie muy popular de generadores de sonido
que se pueden adquirir a través de su web. A parte de diseñar
instrumentos para músicos y dispositivos para instalaciones
interactivas, Tom también ha desarrollado un sistema modular para la
síntesis analógica del sonido.``

---------------------------------------

Build your own synth with Tom Bugs

The target of this workshop is to introduce participants to the
practice of electronics.``

Attendees will build a little synthesizer with three oscillators, a
mixer, a comparator, overdrive and tone controls, 13 body contacts, a
miniamplifier and a jack output to further connect it to external
mixers or amplifiers. The kit's design also includes a control for
power starvation, a common modification in the practice of
circuit-bending due to the fact that it tends to provoke unexpected
results in the circuit's output.

The registration price includes all the electronic components needed
in order for each participant to build his own synth and take it home
after the workshop.

Structure:

- Basic electronic concepts
- Tools required
- Soldering
- Electronic components
- Guided construction of the synth's circuit
- Workings & circuitry
- Discussion and time to experiment and modify the resulting synth
with the instructor

---------------------------------------

properament / próximamente / soon:

10.04.2009 ... concert de Tom Bugs amb sobretaula analògica a l'estudi
ozonokids [http://estudiozonokids.blogspot.com/ ]

18.04.2009 ... taller hardware/sintetitzadors DIY amb tom bugs
[http://bugbrand.co.uk/] a hangar

05.05.2009 ... MoHa [ http://www.myspace.com/themoha ]
a la sala monasterio

26.05.2009 ... Freida Abtan [ http://myspace.com/freidaabtan ]

---------------------------------------

per subscriure't o esborrar-te d'aquesta newsletter, escriu a:
para suscribirte o borrarte de la lista, escribe a:
to suscribe or unsusbscribe, please write to:

info@lullcec.org

_______________________________________________
Yasmin_announcements mailing list
Yasmin_announcements@estia.media.uoa.gr
http://estia.media.uoa.gr/mailman/listinfo/yasmin_announcements

Yasmin URL: http://www.media.uoa.gr/yasmin

HOW TO SUBSCRIBE: click on the link to the list you wish to subscribe to. In the page that will appear ("info page"), enter e-mail address, name, and password in the fields found further down the page.

HOW TO UNSUBSCRIBE: on the info page, scroll all the way down and enter your e-mail address in the last field. Enter password if asked. Click on the unsubscribe button on the page that will appear ("options page").

HOW TO ENABLE / DISABLE DIGEST MODE: in the options page, find the "Set Digest Mode" option and set it to either on or off.