Wednesday, July 15, 2009

[Yasmin_announcements] Programació i video - www.tramuntanafestival.com

Tramuntana09 – Magnetismes.
3a Edició. 16, 17 i 18 de juliol a Cadaqués
Programació i video:
www.tramuntanafestival.com
http://vimeo.com/5506782


Demà dijous 16, tret de sortida.
Video experimental, instal·lacions, workshop, dansa interactiva, directes
audiovisuals i live-cinema

Després de la passada edició, inspirada en els Quatre Elements, TRAMUNTANA09
se centra en l'eix temàtic Magnetismes. TRAMUNTANA'09 s'emmarca dins les
seccions de MIAC'09 (6ª Marató Internacional d'Artistes a Cadaqués) i està
organitzat per ACVEC (Associació Cultural de Video-art i Electrònica de
Cadaqués).

Les activitats de Tramuntana són gratuïtes per al públic.

[ PROGRAMACIÓ ]

CADAQUÉS

/////Dijous 16 Juliol

_A partir de les 11.00h
Workshop: Ressonàncies: Tot vibrant al so de les freqüències.
Taller d'experimentació sonora a partir de camps electromagnetics. Víctor
Mazón ens introduirà en un món amagat als nostres sentits:
l'electromagnetisme. A través d'uns circuits bàsics ens mostrarà la forma
més senzilla de fer vibrar amb aquestes forces invisibles tot tipus de
cossos metàlics, amb finalitats sonores. Cada assistent aprendrà a
construir-se un amplificador, i es faran servir imans i tot tipus
d'artilugis recuperats de les escombraries. No es requereixen coneixements
previs. Inscripcions i info: diegoeldeleon@gmail.com

_19.00h
Inauguració del festival i les intal·lacions - ESPAI CONEXTRARIUM (Societat
l'Amistat de Cadaqués)
- We are waves, obra de Sebastián Gonzàlez i Javier Chávarri, proposa al
participant d'explorar les qualitats del so mitjancant el moviment i les
formes del seu propi cos (fins el 24 de juliol).
- NARROWCAST MICROTV (de Neokinok Televisió Experimental): instal·lació que
mostra com fer-se un canal de televisió propi, d'una manera fàcil, divertida
i barata (fins el 19 de juliol).


/////Divendres 17 Juliol ESPAIS OSCILARIUM (A l'Espai Cap de Creus)
Terrassa Sa Freu
_22.00h Projecció de la selecció de video experimental sota la temàtica
Magnetismes.
_22.40h Espectacle de dansa interactiva Oscillare, d'Electronic Performers.
El moviment del cos funciona com a eina d'atracció magnètica que sotmet al
seu control els elements sonors i visuals. _23.40h Actuació de Live Cinema
Reallity Oscillator, directe audiovisual d'Animazon realitzat amb eines
digitals i hardware propi.

Terrassa Restaurant Cap de Creus
_00.30h Videos d'animació experimental musicats en directe per Don Simon i
Telefunken.


/////Dissabte 18 Juliol ESPAI MAGNETARIUM (Teatre Art i Joia de Cadaqués)
_21.00h Projecció de video experimental - selecció internacional (temàtia
lliure / d'autor). 1a sessió.
_23.00h 2a sessió.

[ OFF Tramuntana09]
Dissabte 18 Jul - ESPAI ELEKTRARIUM (Shadows – Cadaqués)
_24.00h- 03.00h EDUKANDO SHOWCASE & VJ MARC COLOMINES (IMAND)

+INFO: www.tramuntanafestival.com
contacte: tramuntana09@gmail.com


______________________________

Tramuntana09 - Magnetisms 3rd Edition.
16th , 17th and 18th July in Cadaqués
Program&video:
www.tramuntanafestival.com
http://vimeo.com/5506782

Experimental Video, installations, interactive dance, workshop, audiovisual
performances and live-cinema.

After the past edition, inspired by the Natural Elements, TRAMUNTANA09
focuses on Magnetisms.

All the exhibitions are free.

[PROGRAM]

CADAQUÉS

/////Thursday 16th July

_11.00h - Workshop: Ressonances: vibrating within frequencies rhythms.
Sound experimentation workshop based on electromagnetic fields. Victor Mazon
will introduce us in a hidden world for our senses: electromagnetism. Just
some basic circuits enable metallic objects to vibrate with these invisible
forces, with sound purposes. Each assistant will learn to build an
amplifier. Magnets and garbage stuff will be used. Each assistant will build
a small device in order to make its own experiments. Registrations and info:
diegoeldeleon@gmail.com

_19.00h Festival + installations opening at Societat L'Amistat (Cadaques
Museum)
We are waves: Sebastián Gonzalez and Javier Chávarri propose the participant
to explore qualities sound using its own body movement (until 24th July).
NARROWCAST MICROTV (by Neokinok Experimental TV): this intal·lation shows
how to set and broadcast your own TV channel, in an easy, cheap and funny
way (until 19th July).

/////Friday 17 July SPACES OSCILARIUM (at Cap de Creus Space)

Terrassa Sa Freu. Open-air venue
_22.00h Experimental video projection: subject matter Magnetisms.
_22.40h Interactive dance performance Oscillare (by Electronic Performers).
Body movement works as a tool of magnetic attraction for sound and visual
elements.
_23.40h Live Cinema - Reality Oscillator. Audiovisual live by Animazon.
Digital tools and own hardware.

Cap de Creus Restaurant terrace. Open-air venue
_00.30h Experimental animation videos – Live & funny soundtrack by Don Simon
and Telefunken.

/////Saturday 18th July
SPACE MAGNETARIUM (at Art i Joia Theatre in Cadaqués)
_21.00h Experimental video - international selection. 1st session.
_23.00h 2nd session.

[OFF Tramuntana09] Saturday 18th July
SPACE ELEKTRARIUM (Shadows - Cadaqués)
00. 00 to 03.00h EDUKANDO SHOWCASE & VJ MARC COLOMINES (IMAND)

+INFO: www.tramuntanafestival.com
contact: tramuntana09@gmail.com
_______________________________________________
Yasmin_announcements mailing list
Yasmin_announcements@estia.media.uoa.gr
http://estia.media.uoa.gr/mailman/listinfo/yasmin_announcements

Yasmin URL: http://www.media.uoa.gr/yasmin

HOW TO SUBSCRIBE: click on the link to the list you wish to subscribe to. In the page that will appear ("info page"), enter e-mail address, name, and password in the fields found further down the page.

HOW TO UNSUBSCRIBE: on the info page, scroll all the way down and enter your e-mail address in the last field. Enter password if asked. Click on the unsubscribe button on the page that will appear ("options page").

HOW TO ENABLE / DISABLE DIGEST MODE: in the options page, find the "Set Digest Mode" option and set it to either on or off.